O nás

Počátky Sparty jsou nerozlučně spjaty s počátky lehké atletiky v našich zemích. První stopu těch nesmělých počátků nalézáme v roce 1884, kdy kroužek chlapců se začal scházet na Korunním ostrůvku (v místě dnešního ministerstva zemědělství), aby za primitivních podmínek pěstovali lehkou atletiku – běhy, skoky a vrhy kamenem.

Postupem času měnili místa svého sportování, zpřesňovali podle anglických vzorů pravidla, začali pořádat závody mezi sebou i závody veřejné i o mistrovské tituly a svůj kroužek nazývali nejprve „kroužek maninských běhounů“ a později „atletický kroužek Maniny“. Nakonec se spojili s podobnými kroužky z jiných míst Prahy.

Vývoj pak dospěl k založení prvního atletického klubu v Praze. Bylo to 26. května 1891, kdy byl založen Athletic Club Praha.

V roce 1893 došlo v novém klubu k názorovým sporům, které vyvrcholily roztržkou. Asi 26 členů z klubu vystoupilo a ihned se rozhodli založit nový klub s názvem „Athletic Club Královské Vinohrady“. Tento nový klub podal právě c.k. místodržitelství své stanovy ke schválení. Činné jsou ihned čistá atletika a bruslení.

Athletic Club Královské Vinohrady měl 16. listopadu 1893 ustavující valnou hromadu, což je po právní stránce začátek existence naší jednoty. V jarních měsících roku 1894 byli posíleni další skupinou sportovců vedených braty Rudly. Zklamali se ve svých nadějích na podporu jinak progresivní obce, jejíž jméno přijali. Na mimořádné valné hromadě konané dne 9. srpna 1894 změnili na návrh Vladimíra Horejce své jméno na „Athletic Club Sparta Praha“.

Zbývá otázka, proč bylo vybráno toto jméno. Se jménem hlavního města existoval již „Athletic Club Praha“ a bylo tedy nutno zvolit jméno odlišné. Vladimír Horejc spolu s bratry Rudly byli zaujati myšlenkou obnovy antických olympijských her. Je pravděpodobné, že myšlenka obnovení olympijských her ovlivnila výběr jména Sparta, jména státu a města proslulého tělesnou výchovou svých občanů, kteří projevovali velkou bojovnost a statečnost.

Představenstvo ACS
Předseda představenstva: Mgr. Václav Culka
Místopředseda: Miroslav Kuneš
Místopředseda: Ing. Miloš Sluše

Členové představenstva
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petr Wallenfels
Mgr. Michal Antonín
Lubomír Vachuda